Az Art Lieber csoport

 

Bevezető:

A minap kérdezte valaki tőlem, hogy miről szól a hirdetésem? Akkor mi most egész évben játszani és alkotni fogunk? Zavarba jöttem, mert a válasz egyszerre igen és nem. Igen, mert játszani fogunk, alkotni fogunk, a lehető legtöbbet. Nem, mert a játék és alkotás csak a célhoz vezető út, a módszer, melynek segítségével ismeretekre teszünk szert. A NAT által előírt, életkor szerint lebontott ismeretekre.

 

Kik vagyunk mi?

Az Art Lieber magántanuló csoport Dömsöd és Tass határán, a dunaparti üdülőkörzetben indul 2018. szeptemberében. Ebben a tanévben 1-4. osztályos tanulók tanrendszerű oktatását vállalja naponta 9-16 óra között. Az optimális induláshoz még 3 helyünk nyitott, várjuk az érdeklődőket. A maximális létszám elérése után (8 fő) a tanulócsoport nem bővül, a meglévő tanulóit viszi tovább felsőbb évfolyamokba és a középiskolai oktatásba - a profil, a foglalkoztatott évfolyamok összetétele ily módon évről évre, a tanulók előmeneteléhez igazodva változik.

 

A természeti adottságok és művészeti oktatás mint alap mellett a digitális írástudásra és az angolra is fókuszálunk. A több-évfolyamos jelleg egyértelműen magával hozza a differenciálás követelményét. A magántanuló csoportokra általánosan jellemző szabadabb, motiválóbb és élvezetes oktatási környezet említésén túl még egy speciális jellemzője a tancsoportnak, hogy nemzetközi oktatásfejlesztő projektek partnereként és célcsoportjaként is működik.

 

Milyen módszerrel tanulunk?

A csoportban zajló tanrendi oktatásnak fontos jellemzője, hogy az ismeretszerzés követi a NAT által előírt programot. A gyerekek minimum ugyanazt tanulják meg a csoportban, mint amit a közoktatási intézményekben is előírnak - csak barátságosabb, családiasabb keretek között, sok játékkal, alternatív pedagógiai módszerekkel (kooperatív tanulás, projektmódszer stb), fókuszálva a használhatóságra és a korszerűségre, és a saját ritmusukban és képességeikhez mérten (differenciálás). Ebből következik, hogy a sorrend lehet egy kicsit más: lehet, hogy egy tanuló gyorsabban halad matekból, mint amit korosztályára előírtak, de az is lehet, hogy környezetből valamivel kevesebbet tud, mert másra koncentrál.

 

Három típusú csoportszervezési forma segít az ismeretek elsajátításában:

1.) Differenciálás:

Minden tanuló egyénenként, személyre szabottan kapja meg minden héten azokat az életkorára előírt új ismereteket, melyeket a NAT felvázol. Az új ismeret átadásához egy, a hétre kiszabott gyakorlatsort is kap, mely segít az ismeretek elmélyítésében. A tanulók egyéni fejlesztési tervek mentén haladnak, mely magában foglalja a NAT követelményeit, figyelembe veszi a tanuló képességeit, és külön fókuszál tehetségére vagy extra adottságaira.

 

2.) Önálló tanulás-szervezés, gyakorlások

Amíg egy-egy tanuló megkapja a személyre és életkorra lebontott új ismeretet, a többiek, ezzel párhuzamosan, önállóan gyakorolnak vagy tetszőleges ismereteket szereznek. Ezt tehetik önállóan vagy párban, esetleg közösen összedugva a fejüket, információk után kutatva - a lényeg, hogy a differenciálás során kapott heti gyakorlatsor elvégzésének ütemét ők osztják be, a módszert hozzá ők választják. Végezhetik hagyományos füzetes jegyzeteléssel, olvasással, online tesztsorok kitöltésével, kutatással: a lényeg, hogy a hét végére a kitűzött célt elérjék. Idejük és kedvük függvényében őket érdeklő új anyagokat, ismereteket is hozzátehetnek a heti listához; foglalkozhatnak azzal, ami igazán érdekli őket. Mind a tananyag kiválasztása és beosztása, mind pedig az időbeosztás rajtuk múlik. Természetesen segítséget kapnak, és a hét végén saját "minőségellenőrzésük" során ők maguk szembesülhetnek vele, hogyan sikerült a heti tervezett feladatokat megoldani - de nagyon fontos a tanulásnak ennél a fázisánál, hogy az önálló motiváció és az önálló tanulás-szervezés kialakuljon. A tanuló úgy ossza be az idejét, ahogy adott hangulata és fáradsági foka diktálja; ne külső nyomásra vagy pirospontok miatt akarjon célt elérni, hanem érezzen rá az ismeretszerzés örömére; és (nagyon fontos, hogy) lássa, a megszerzett tudás milyen nagyobb ívű ismeret része, mire lesz jó neki, hol tart az információk megszerzésében.

 

3.) Kooperatív csoportmunka

Csoportos, élmény alapú órák. Az új tudás-elemek már meglévő ismeretekhez csatolva egy közös, nagy egész rendszerében, játékkal, kutatással adódnak át. A tanár kizárólag mint játékmester szerepel a foglalkozáson, és bár lehet az órának olyan témaköre, melyre fókuszálunk, de biztos érinteni fogjuk az összes hozzá kapcsolódó egyéb ismeretet is (interdiszciplinaritás). Ha a témafeldolgozás ilyen módjáról szeretnél egy konkrét példát elolvasni, azt megtalálod itt

 

Vizsgarend és intézményi átjárhatóság

Mivel félévkor és év végén is szakszerű értékelés alapján bizonyítványt kapnak a tanulók, listázva az életkorukra előírt NAT követelményekben mért tudást, az átjárás bármilyen közoktatási intézménybe gond nélkül megtehető bármikor.

 

Hogyan zajlik egy napunk?

9:00-10:00:  Mozgás a szabadban. Dunapart: túrák, séták, sorversenyek, játékok, labdázás, biciklizés.

10:00–13:00: Főtantárgyas foglalkozások a fent említett három formában: differenciálás, önálló tanulásszervezés és gyakorlás, kooperatív csoportfoglalkozások.

13:00–14:00:  Ebéd

14:00–16.00:  Kiegészítő és készségtantárgyak, plusz tudásanyag külsős szakkörfoglalkozások formájában: a foglalkozásokra olyan gyerekek is beiratkozhatnak, akik nem a magántanuló csoport tagjai.

 

Angol, digitális írástudás, animáció, képzőművészet, agyagozás, örömzene, barkácsolás, horgászat, természetvédelem, kémiai kísérletek, háztartási ismeretek, vitakultúra, beszélgető kör – csak néhány a témakörökből.

 

Az Art Lieber módszertan egyik innovációja, hogy egy idő után szeretnénk a csoportunk tanulóit egy-egy foglalkozás vagy szakkör megtartására vagy asszisztenciájára felkérni - mindenkit a maga érdeklődési körének vagy tehetségének megfelelően. Így megtanulhatják az előadások és szemináriumok, a tudás átadásának különféle módszertanait, a csoportirányítás alapgyakorlatait, és a tudás-szervezés technikáit is. A csoport pár- és csapatmunkát tanul, és mindenkinek nő az önbizalma az együtt-működés által.

 

Kik a tanáraink?

Varga Anett

Tancsoportvezető, kooperatív csoportfoglalkozások, vizuális nevelés és képzőművészet, nemzetközi oktatásfejlesztési projektek

 

1998-ban végzett az EKTF rajz-vizuális kommunikáció szakán, 1999-ben ugyanott magyar szakon, majd 2006-ban abszolvált az ELTE esztétika szakán. 2000 óta tanít, egy évet általános iskolában, majd utána 15 évet művészeti iskolában művésztanárként. 2004-ben egy bajai művészeti iskola tagintézmény-vezetőjeként önálló intézményt hozott létre Tasson. Ugyanebben az évben a "Komplex Vizuális Módszertan" pályamunkája elnyerte az OVIZUÁL szakmai módszertani pályázat országos második helyezését. 2006-ban alapító tagja volt a MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesületnek, melynek pályázatírójaként és nemzetközi koordinátoraként 34 hosszútávú (általában 2 éves) uniós nemzetközi projektet generált és bonyolított le, elsősorban oktatásfejlesztés és művészet témakörben. 2010-ben az általa vezetett Thab nemzetközi együttműködés elnyerte az "ország legjobb Comenius projektje" nívódíjat. 2008-tól az ország 80 iskolájával, kb. 20 egyesületével és számos tréningcégével, egyetemével vagy szakmai intézetével dolgozott együtt, ahol kb. 150 uniós projekt generálásában és multiplikálásában közreműködött Rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken és workshopokon itthon és külföldön.

 

Bemutatkozó letölthető innen.

 

Varga Gézáné

Differenciálás, egyéni foglalkozások

Varga Gézáné vagyok. 42 évi tanítás után mentem nyugdíjba.

az alsó tagozatban két évig napközisként, utána osztálytanítóként dolgoztam.

emellett éveken keresztül munkaközösség-vezető, az utolsó több mint 10 évben alsós igazgatóhelyettes voltam.

Kolleganőmmel az iskolaotthonos oktatást választottuk. Nekünk "bevált": sokat voltunk együtt a gyerekekkel, kölcsönösen megismertük egymást. Mivel a délutáni tanulás is a mi dolgunk volt, tudtuk, hogy kinek miben kell segíteni, kinek mi az erőssége. délutánonként, ami az időnkbe fért, próbáltunk lazítani játékkal, énekléssel, sporttal, rajzolással.

Az Art Lieber iskola nagy lehetőséget nyújt a gyerekek egyéniségét, képességeiket figyelembe véve a széleskörű ismeretszerzésre. Ezért vállaltam, hogy részt fogok benne venni.

 

Nagyné Czikora Viktória

Háztartási ismeretek, praktikák, népi kézművesség

Nagyné Czikora Viktória vagyok, Tasson élek 2 gyermekemmel és férjemmel. Grafikus és kirakatrendező szakmám van az érettségi mellet hivatalosan. Vannak olyan tapasztalataim, amit a család idősebb tagjaitól vagy saját magam és külső segítséggel kísérleteztem ki. Ilyen pl. a gravírozás, pirografálás, tésztagyúrás, sütés, (be-) főzés, sajtkészítés, szappan "kotyvasztása" és mindenféle kreatív dolog érdekel. Rendezvények, gyerekprogramok szervezésében már volt részem. Most a "mi" kis csoportunknak szeretnék átadni tapasztalataimból annyit, amennyit lehet.

 

Lendvay Attila

Természetvédelem, környezetismeret, mozgás

Természetben nőttem fel, folyamatosan járom az erdőket, a vizek partjait. Fontosnak tartom, hogy a környezetünk úgy maradjon meg a jövő nemzedékének, ahogy én is megismertem. Mindenem a horgászat, figyelve arra, hogy ahogy a természettel, a halakkal is tisztelettel bánjak: nem kizsákmányolom a vizeket, tátogó barátaimat mindig visszaengedem. Gyerekkorom óta sportolok. Versenyszerűen röplabdáztam, és a Testnevelési Főiskolán folytattam egy ideig tanulmányokat. Mozogjunk sokat és görbüljön nyélig :)

 

 

vissza a főoldalra

És mit fogunk csinálni?

 

 

B: "És mit fogunk csinálni?"

N: "Vannak a világnak olyan érdekes eseményei és működési mechanizmusai, amikről nagyon izgalmas tudást szerezni.

 

Megtanuljuk együtt felkutatni. Ti segítetek nekem, én segítek nektek. Együtt kutatunk, közben megtanulunk bánni a számítógéppel és Internettel. Pl. utánanézünk az ásványoknak, aztán kirándulunk egyet, hogy be is gyűjtsük őket. Vagy keresünk majd sztorikat, izgalmas történeteket arról, hogy hogyan ugrott le Dugovics Titusz a nándorfehérvári várfokról, és miért. Ha ráleltünk a történetre, azt el kell olvasni - gyakoroljuk az olvasást. Aztán rájövünk, hogy ennél sokkal jobb megfogalmazások is vannak, és még többet kutatunk-olvasunk. Aztán arra is rájövünk, hogy akár mi is írhatunk ilyen sztorikat, megpróbáljuk a fogalmazást, írást.

 

Utána eljátsszuk, mi történhetett - ki mit érzett, milyen arcot vágott, hogy harcolt. És mi van, ha nem is úgy történt? Eljátsszuk a második, harmadik verziót is, szerepcserével. Nyitunk egy vitafórumot, ahol minden szereplő megvédheti a saját igazát - ezzel megtanultok egymással kommunikálni, és képviselni a saját érdekeiteket.

 

Aztán, ha megegyeztetek, megépítjük közösen a várat kartonból. És ha már nagyon unjuk a kétkezi melósmunkát, szakmát váltunk, építészek leszünk: kiszámoljuk, hogy ha ugyanezt téglából kellene megoldani, ennyi és ennyi sor esetén hány téglából mit lehetne létrehozni. Ott bejön a matek. Miután meghallgattuk, milyen zenék szóltak akkor, csinálunk egy korabeli udvari koncertet is. Kellenek hozzá jelmezek, kellékek, pajzsok.

 

Kitekintünk egy kicsit arra, hogy ugyanebben az időpontban a törökök éppen hogy ünnepelnek - hogyan néznek ki, mit esznek, kinek hajbókolnak, milyen a házuk. És mindezek mellett, ami a legfontosabb, hogy együtt tanuljuk meg, hogyan érdemes összhangba hozni testet-lelket. Mitől nem nyom agyon az információ, hogy a legélvezhetőbb és leginkább hatékony összeszedni. Mit érdemes, mit nem. Megkeressük együtt a módszereket. A közös visszajelzésekből, a beszélgetésekből.

 

Megtanulunk szelektálni az alapján, amit tapasztalunk. Meditálunk együtt. Minden nap mozgunk. Ugyanazt csinálom majd, mint ti. Nekem is kell. Együtt fedezzük föl a legharmonikusabb állapotot."

 

B: "Fú, én ezt nagyon várom!"

N: "Én is." :)

 

 

Art Lieber központ

6098 Tass,

Határköz utca 1.