Nemzetközi projektek

 

Az Art Lieber magántanuló csoport jogi személyeként funkcionáló MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesület (www.mostart.org) 10 éve foglalkozik nemzetközi kulturális, művészeti és oktatásfejlesztési projektek generálásával és vezetésével.

 

A MOSTart NKKE neve mozaikszóként - Művészet, Oktatás, Stúdió – tükrözi a szervezet elsődleges profiljait. A nemzetközi referenciákkal és kapcsolatokkal rendelkező egyesület művészeket és művésztanárokat maga köré gyűjtve egyrészt kulturális-művészeti rendezvények lebonyolításával és fiatal művészek érdekképviseletével foglalkozik. Művészeti alegységeinek célja a különböző művészeti ágakhoz tartozó független, amatőr és profi alkotók tömörítése, kommunikációjuk elősegítése, különböző művészeti alkotások létrejöttének támogatása és az egymás közti átjárhatóságuk felé való törekvés, beleértve a médián keresztül történő információ-átadást is.

A MOSTart NKKE másik fő profilja az oktatásfejlesztési tevékenység, mely alternatív módszerek kidolgozásában, flash-meeting bemutató órák szervezésében és az oktatás európai dimenziójának kiterjesztésében nyilvánul meg. A MOSTart NKKE 2007-08-ban a közép-magyarországi regionális eTwinning képviselőként, valamint azóta is nemzetközi projektek multiplikátoraként 20 ország közel 150 közoktatási intézményével és számos tréningcéggel áll kapcsolatban, elősegíti partnerintézményei részvételét nemzetközi programokban, elsősorban LLP  (Lifelong Learning Programme, az Európai Unió oktatásfejlesztő programja 2007-13 között) és Erasmus+ (Uniós oktatásfejlesztő projektek a 2014-20 közötti ciklusban) projektekben. Az egyesület célja a híd-szerep betöltése a különböző szintű és eltérő nemzetiségű oktatási intézmények, oktatásfejlesztéssel foglalkozó cégek és szervezetek között egy európai szintű, magas színvonalú, korszerű és előremutató oktatási gyakorlat megvalósítása érdekében, felhasználva a multimédiás közvetítő formát is.

 

A MOSTart NKKE mindkét felsorolt profilja szoros kapcsolatban áll az egyesület ifjúságsegítő törekvéseivel. Missziója az esélyteremtés biztosítása a tehetség kibontakoztatása által kortól, nemtől és bármiféle más megkülönböztetéstől függetlenül; a fenntartható európai szellemi fejlődés útjainak keresésével. A MOSTart NKKE 2008-tól hivatalosan regisztrált felnőttoktatási intézményként tovább bővítette célcsoportját, és a társadalom valamennyi korosztályával kapcsolatban vállalja nemzetközi tapasztalatainak, partnerkapcsolatainak, projektmenedzsment módszertanának és multiplikátori tevékenységének oktatási és egyben gyakorlati szintű valorizációját, különös tekintettel az Európai Közösség kiemelt prioritású csoportjaira, mint az oktatással foglalkozó szakemberek, az idősebb korosztály és a szociálisan-gazdaságilag hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése.

A szervezet 2010-ben bekapcsolódott a Fővárosi Igazságügyi Hivatal fiatalkorú bűnözők kompenzációs programját kidolgozó munkájához. ECOAPE esélyteremtő programjával országos szinten eddig ca. 80 oktatási intézmény tanulóit és tanárait, számos informális tanulói csoportot és ca. 15 civil szervezetet segített hozzá ahhoz, hogy hátrányos helyzetük ellenére európai projektekben és együttműködésekben vegyenek részt. Az egyesület tevékenysége kb. 150 külföldi általános iskola és civil partnereik, 30 külföldi civil szervezet, számos külföldi önkormányzat, valamint 10 külföldi egyetem vagy felnőttoktatási intézmény tagjait mozgósította együttműködései során (partnerek nem teljes listája megtekinthető a www.mostart.org honlapon). A szervezet programjaihoz hazai partnerre talált többek között a TÖOSZ, az MTA, a MTAPI és az ELTE szakemberei között.

 

2018 szeptemberétől, az Art Lieber magántanuló csoport elindulásával az egyesület nemzetközi koordinációval foglalkozó tagjai kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a 10 év alatt felhalmozódó nemzetközi oktatási projekttapasztalat (mellyel közvetlenül a MOSTart-ban közel 300 gyerek és fiatal, a MOSTart közreműködésével pedig több ezer résztvevő dolgozhatott nemzetközi projekteken és utazhatott külföldre projekttalálkozókra) elsősorban az Art Lieber csoport tanulói számára legyen elérhető.

 

Ízelítő eddigi projektjeinkből:

ThAB: Theatre as a bridge: acting connects young Europeans (2007-09.)

07 / 0227-C / 1006, 6 ország részvételével

Projektkoordinátor: Varga Anett

2010. Országos Nívódíj, Tempus Közalapítvány

 

A Comenius projekt a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóival zajlott, és elnyerte az év legjobb projektjének járó országos nívódíjat. Így ír róla a Tempus Közalapítvány az éves beszámolójában:

"Az első nemzetközi projektjében részt vevő dömsödi Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény partneriskoláival a színházat, a színjátszást választotta a közös nyelvnek, amin keresztül bepillanthattak egymás életébe, mindennapjaiba. A részt vevő tanulók és tanárok kompetenciái széleskörűen fejlődtek, a projektnek fejlesztő hatása volt az iskola egészére, az iskola és az iskolát körülvevő szűkebb (szülői) és tágabb (támogatói) környezet kapcsolatára. Mindez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy a projekt minden szakasza és eleme a „helyén volt”. A diákok és a pedagógusok látókörét szélesítette, valamint módszertani szemléletükben is változást hozott a magyarországitól eltérő kultúrák, gyakorlatok megismerése, ezen kívül nemzetközi barátságok kialakítására is kitűnő alkalom nyílt. A projekt eredményeinek terjesztése széles körben megvalósult: THAB projektkiadvány készült, a projekt résztvevői interjúkat adtak, élménybeszámolókat tartottak és a nagyobb projekteseményeket időben összekapcsolták a helyi aktuális eseményekkel (művészeti napok, advent). A számos érdekes és hasznos projekttermék mellett külön említést érdemel a projekt közös honlapja (www.thab-comenius.eu): jól strukturált, informatív és szórakoztató összeállítás, ami kiválóan bizonyítja, hogy a Comenius Iskolai együttműködések projektek megfelelően elkötelezett partnerek esetében komoly innovatív potenciált szabadítanak fel a közreműködő személyekben és intézményekben."

 

ECOAPE – civil szerepek az oktatásban (2009)

NCA-NK-09-F-0524.

Projektkoordinátor: Bajzák István

 

A kezdeményezés a különböző szerveződési szintű civil szereplők bevonásának lehetőségeit vizsgálta az oktatásban, beleértve a közoktatásban megjelenő lehetőségeket is. Az oktatással foglalkozó civil szervezetek és résztvevők hálózatépítése után a projekt egy országos konferenciával zárult, melyen számos civil szervezet, alapítvány, tréningcég mellett az ELTE, az MTA Pszichológiai Intézete, a Szent István Egyetem, az OFI és a Magyar Művelődési Intézet is képviseltette magát.

 

GAP – Global Arts Protecting Global Values (2010-12)

10 / 0242 – C / 1171, 5 ország részvételével

Nemzetközi generátor és projektkoordinátor: Varga Anett

 

A projekt párbeszédek és művészeti tevékenységek lebonyolításával közelebb hozta, tudatosabbá tette a résztvevők mindennapi életében az olyan európai alapértékeket, mint az emberi jogok, a tolerancia, a szolidaritás, küzdelem a rasszizmus és idegengyűlölet ellen, az antidiszkrimináció, egyenlő esélyek, kulturális sokféleség, a férfiak és nők egyenlő jogai, a sajátos nevelési igényűek integrációja, a tudásbázisú társadalom, a vállalkozó kedv és az innovatív gondolkodás  stb. A globális értékek jobb megértésének fő eszköze az egyetemes összművészeti koncepció volt, egy érdekes up-to-date művészetfilozófiai irányzat, mely bizonyos szempontból ugyanúgy működik, mint az Európai Közösség tagjai: miközben minden művészeti ág független  és saját értékekkel rendelkezik; egymáshoz kapcsolódásukkal egy komplex, más jelentéssel bíró művészeti alkotást hoznak létre. A projekt végén egy közös nemzetközi árnyszínház előadást adtak elő a gyerekek, melyet az utolsó találkozó alatt véglegesítettek a folyamatos online együttműködésük után.

 

4T – Through Theatre To Talents  (2010-12)

10 / 0242 – L / 6076, 11 ország részvételével

Projektkoordinátor: Varga Anett. Szakmai vezető: Vásárhelyi Virág

 

A program célja volt, hogy fejlessze a fogyatékkal élőkkel foglalkozó, azok rehabilitációját és integrációját elősegítő szakemberek és művészetterapeuták képességeit, jó gyakorlatok cseréjével, workshopokkal, ötletbörzékkel és kiadványokkal. A 10 ország közötti tapasztalatcsere jóvoltából létrejött egy olyan szervezeteket tömörítő háló is, mely fogyatékkal élők művészeti tevékenységét segítik, híd-szerepet betöltve a mentális és egyéb fogyatékkal élők problémáinak kezelésében. A program hozzájárult a fogyatékkal élőkhöz ragasztott stigmák, előítéletek leküzdéséhez, és a sérült emberek pozitív(abb) kezeléséhez. A MOSTart NKKKE a program keretében csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola akkor már többéves hagyományára visszatekintő "Kapcsolda" nevű programjának lebonyolításához, országos konferenciával kiegészítve azt, párhuzamosan az inkluzív művészetterápiás foglalkozásokkal. A kibővített program célja volt, hogy valós társadalmi és szakmai párbeszédet indítson el a fogyatékkal élők, a velük foglalkozó – elsősorban a drámapedagógia, színház, az inkluzív pedagógia és művészeti-nevelés terén dolgozó – szakemberek, és az őket körülvevő társadalmi többség, elsősorban a fiatalok tagjai között.

 

Az Én Belső Szín-Házam (Yia, 2013)

HU-12-E74-2013-R1

Nemzetközi generátor és koordinátor: Varga Anett,

szakmai vezető: Vásárhelyi Virág

 

A projekt a 4T projektben elindított országos, a fogyatékkal élők inkluzív oktatására példákat mutató Kapcsolda konferencia köré szerveződött egyéb ifjúsági tevékenységekkel. A két ország (Románia, Magyarország) fiataljai a következő tevékenységekkel támogatták a konferencia szellemiségének disszeminációját: Kutatást bonyolítottak le mindkét országban a fogyatékkal élők számának, összetételének és jogainak feltérképezéséről / Kérdőívet állítottak össze és értékeltek ki a helyi fiatalok körében a fogyatékkal élőkhöz való viszonyukról, integrációs elképzeléseikről, kitekintve a későbbi munkavállalási körülményekre is / Aktívan részt vettek az országos "Az Én Belső Szín-Házam" programsorozatban, egyrészt a művészetterápiás foglalkozásokon, másrészt előadták kutatási eredményeiket /  Kapcsolj rá! - fotókampányt rendeztek az esélyegyenlőség fontosságának jegyében, a nagy nyilvánosságot bevonva. A projektben készült egy ifjúsági kiadvány is, valamint 1-1 hétig Magyarországon és Romániában érzékenyítő találkozók zajlottak.

 

FEARS - Fears of Education, Authorities, Religion and Social Life (2013-15)

13 / 0030 – C / 1232, 7 ország részvételével

Nemzetközi generátor és koordinátor Varga Anett

 

Önérzetes társadalmunkat számos félelemre, frusztrációra és szabályra építjük fel - tanárként pedig, ezekkel a tudattalan félelmekkel telve próbálunk ki új módszereket, mérünk teljesítményt, és támasztunk követelményeket a tanulók felé. Gyakran azt sem tudjuk, hogy kik ők valójában, milyen háttérből jönnek, milyen mindennapi problémáik és harcaik vannak. A projekt kísérletet tett arra, hogy körülírja és realizálja elsősorban a tanulókban működő félelmeket, köztük azokat, melyeket a tanárok és a társadalom közvetít feléjük. A projekt négy témakör köré csoportosította a tevékenységét a futamidő négy szemesztere alatt: feltérképezte  a diákok 1) oktatással, 2.) hatóságokkal, 3.) vallási és etnikai kirekesztettséggel, 4.) valamint szociális élettel szembeni félelmeit. Valamennyi témakör szisztematikus módszer szerint lett feldolgozva: 1) a félelmek meghatározása és körbeírása kérdőívek segítségével, 2) a problémát kezelő és abban segítséget nyújtó jogvédő szervezetek bemutatása kutatómunka során, 3.) irányított fókuszcsoportos beszélgetések keretében, 4) záró művészetterápiás stresszoldással,. mely elsősorban a diákok által készített figyelemfelhívó reklámfilmek megalkotásában mutatkozott meg. Mindezeken kívül honlap, egy végső tanulmány és egy nemzetközi flash mob (Róma, Piazza del Popolo, 120 fő) biztosította a szélesebb körú disszemiációt és valorizációt.

 

SPACE - Social Promotions of Active Citizenship and Environment

(Erasmus+ KA2 stratégiai együttműködés az ifjúság terén, 2015-17.)

2015-1-HU02-KA205-000867, 4 ország részvételével

Nemzetközi generátor és koordinátor: Varga Anett

 

A projekt dialógusokon és ahhoz kapcsolódó művészeti tevékenységeken keresztül alapvető európai értékeket hoz közelebb a résztvevők mindennapjaihoz. A résztvevő országok legalább 5-5 városában meghirdetett, látványos építészeti objektumokra koncentráló izgalmas művészeti tömegrendezvények felhívták az elsősorban ifjúsági célcsoport figyelmét az aktív, tudatos európai polgárság normáira és szabályaira. Az art mob akciókat tematikus workshopok, viták, fókuszcsoportos beszélgetések és információkampányok követték, melyek növelték a résztvevők tudását az aktív polgárság lehetőségeiről, kibővítették reflexióikat az uniós értékekről és jogokról, olyan létező problémákat tudatosítottak, mint pl. a fiatalkori munkanélküliség, és az EU által kínált perspektívákra és lehetőségekre irányították a figyelmet. A projekt nagy akciója a Rómában létrehozott hatalmas falfestmény volt, melyen 80 fiatal dolgozott egy időben.

 

 

Forum Romanum - Interactive Theatre Games Including Roma Minorities

(Erasmus+ KA2 stratégiai együttműködés a felnőttoktatás terén, 2015-17

2015-1-LT01- KA204-013494, 4 ország részvételével

Nemzetközi generátor és nemzeti koordinátor: Varga Anett. Szakmai vezető: Burai István

 

Az Erasmus+ KA2-es projekt kísérletet tett arra, hogy négy ország közösségének roma és nem roma tagjait terelje egy közös "konfliktus-szobába", összegyűjtse azokat az előítéletes témákat és feszültséget jelentő konfliktusok hívószavait, melyek a kisebbségi réteg és a többségi társadalom között feszülnek; és ezt interaktív drámajátékok formájában feloldja. A játékok lényegi elemét képezte, hogy a hívószó által generált színházi játékot maguk a szereplők folytassák, fejezzék be úgy, hogy a konfliktus feloldódik. Az indító forgatókönyvekből módszertani kézikönyv is készült. A projekt a módszer trénerképzésével zárult.

 

A MOSTart NKKE által lebonyolított projektek teljes listáját ITT találja

(A lista nem tartalmazza a partnereinknek generált projekteket)

 

 

vissza a főoldalra

Jelentkezés

 

Adataidat bizalmasan kezeljük, kizárólag a kapcsolattartás felvétele szempontjából relevánsak, ennek megtörténte után töröljük őket rendszertartásunkból.

 

Submitting Form...The server encountered an error.Form received.

 

Art Lieber központ

6098 Tass,

Határköz utca 1.